Culturi arabile

Sfeclă de zahăr 

La culturile semănate primăvara devreme, din cauza creşterii lente, trebuie aşteptată dezvoltarea adecvată a frunzelor pentru efectuarea primei stropiri.

continuare

Tratamentul frunzelor se recomandă să fie deja început toamna.

Toamna, în stadiul de rozetă de frunze este recomandată tratarea cel puţin o dată cu Fitokondi.

continuare

Porumb (furajer, dulce, sămânţă)

În cazul cultivării, începând de la creştere intensivă până la maturizare, porumbul poate fi tratat la 7-10  zile.

continuare

De la stadiul de 4-6 frunze până la îmbobocire sunt recomandate 1-2 tratamente cu FITOKONDI.

continuare

La începutul creşterii intensive, la deschiderea primei frunze, în timpul înfloririi şi în timpul perioadei de creştere, pe vreme uscată se recomandă stropirea de 2-3 ori, pe vreme ploioasă de 3-4 ori.

continuare