Porumb (furajer, dulce, sămânţă)

În cazul cultivării, începând de la creştere intensivă până la maturizare, porumbul poate fi tratat la 7-10  zile.

Deosebit de importantă pentru înflorire, fertilizare şi în timpul maturării este tratarea cu FITOKONDI.

Tratarea îmbunătăţeşte rezistenţa naturală a culturilor şi reduce evaporarea, ceea ce permite o mai bună utilizare a apei.

Astfel, în perioada de  vegetaţie sunt recomandate 3-4 tratamente.

În cazul utilizării de echipamente de irigare liniare, se recomandă utilizarea unei soluţii de concentraţie 0,05%.