Utilizarea în culturile de viţă de vie

Doza: 4-6 l / ha (soluţie de stropire de concentraţie 1-2 %), pulverizată în picături mici.

Cantitatea de apă recomandată: 300-600 l / în funcţie de stadiul de dezvoltare al frunzelor legumelor şi a ratei de acoperire. Se recomandă utilizarea unei cantităţi de soluţie mai scăzută la începutul vegetaţie şi a unei cantităţi mai mari la maturizare. La prepararea soluţiei de stropire, întâi se pregăteşte o soluţie-mamă (1:1 FITOKONDI şi apă), sub agitare intensă, în aşa fel ca suspensia să fie omogenă. Apoi se adaugă cantitatea de apă necesară în soluţia-mamă, sub presiune şi agitare puternică.

Utilizare: la struguri din cauza creşterii mai lente, primul tratament se aplică direct la începutul dezvoltării florilor pe ciorchine, dar încă înainte de momentul înfloririi. În acest moment este recomandată utilizarea unei doze de 4 l / ha, în soluţie de aprox. 1 %. În timpul înfloririi de 2-3 ori, iar de la înflorire până în faza zaharificării în mod regulat la 10-14 zile se poate aplica tratamentul cu soluţie de FITOKONDI pe ciorchinele de struguri şi frunze în concentraţie de 1-2%. Şi la struguri este importantă asigurarea unei acoperiri uniforme, care se poate asigura prin alegerea unei duze de pulverizare adecvată şi o tehnologie adecvată la stropire. Cu excepţia fungicidelor cu conţinut de sulf, se pot executa tratamentele în amestec cu toate produsele fitosanitare autorizate. Efectul pozitiv al FITOKONDI constă în principal în reducerea riscului de expunere la acţiunea agenţilor patogeni.